OM PROCESSEN

Försäkringskassan

Försäkringskassans bedömer och beslutar om rätten till ersättning, betalar ut ersättning samt samordnar och utövar tillsyn över rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan har ett övergripande samordningsansvar för rehabiliteringsverksamheten och ska i samråd med individen se till att behov av rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Stockholm
Stockholms Stad

Gå till en annan aktör genom att klicka på processpilen för att ta del av deras arbetsprocess och de olika stegen.


© Samordningsförbundet Stockholms stad i samarbete med Aventus AB