INLEDNING

Försäkringskassan

Uppdrag för individer som saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Enligt socialförsäkringsbalken ansvarar Försäkringskassan för samordning av rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna. Det betyder att Försäkringskassan i samråd med individen ska:

• snarast klarlägga den försäkrades behov av rehabilitering

• se till att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av individen.

För individer som saknar en sjukpenninggrundande inkomst, tillgängliggörs Försäkringskassans samordningsansvar genom en ansökan om Samordning av rehabiliteringsinsatser.

För information om samordning av rehabiliteringsinsatser riktade till tjänstepersoner inom hälso- och sjukvården, läs mer här.

För information riktad till dig som är tjänsteperson inom socialtjänsten, läs mer här.

Syftet med Försäkringskassans samordning är att individens insatser ska fungera parallellt och bidra till arbetsförhet, så långt det är möjligt. Under processen utvärderas individens arbetsförmåga. Ofta är det fråga om arbetsträning. I Stockholms stad kan Försäkringskassan i vissa fall använda sig av Samordningsförbundet Stockholms stads insats Aktivitetsplatsen innan arbetsträningen.

Kontakt med Försäkringskassan

Individen och tjänstepersoner kan på olika sätt komma i kontakt med Försäkringskassan, både över telefon och på annat sätt. Läs mer här.

För dig som är tjänsteperson inom hälso- och sjukvården finns information riktad till dig här.

För dig som är tjänsteperson inom kommunen finns information riktad till dig här.

Om Försäkringskassans webbplats

Försäkringskassans förstasida är uppbyggd kring individens nuläge och ärende t ex sjuk, arbetssökande eller funktionsnedsättning. I menyn längst upp till höger finns flertalet andra ingångar.

Information på andra språk

Other languages.

Vid behov av i annat format

Alternativa format.

Du som arbetar inom kommunen eller Arbetsförmedlingen hittar information riktad till dig här.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården finner relevant information här.

Viktigt att tänka på

För att individer utan en sjukpenninggrundande inkomst ska få tillgång till Försäkringskassans samordningsansvar, måste individen ansöka om Samordning av rehabiliteringsinsatser. För ansökan krävs ett medicinskt underlag från vården där det framgår att individen trots sina funktionsnedsättning troligen har en möjlighet att i någon mån delta i en frörehabiliterande insats t ex arbetsträning. Förmågan kan vara låg, men behöver ändå finnas. Vanligast är ett läkarintyg med 100 % sjukskrivning, men det är inget krav att sjukskrivningen omfattar 100%.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Stockholm
Stockholms Stad

Gå till en annan aktör genom att klicka på processpilen för att ta del av deras arbetsprocess och de olika stegen.


© Samordningsförbundet Stockholms stad i samarbete med Aventus AB