VÄLKOMMEN TILL

Den digitala Rehabiliteringsbanan

Målgruppen är individer som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och i behov av samordnad rehabilitering från flera aktörer.

I den digitala Rehabiliteringsbanan ska fyra aktörer verka i en samordnad arbetsprocess för en välfungerande arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att individen får rätt stöd för att göra förflyttningar mot bättre hälsa och egen försörjning.

En samordnad arbetsprocess

Pilen nedan illustrerar individens väg mot egen försörjning och arbetsprocessen där alla aktörer inom Rehabiliteringsbanan är involverade på olika sätt. Pilen är uppdelad i sex faser och varje fas innehåller ett eller flera steg inom aktörernas olika arbetsprocesser.

Gå till en aktör genom att klicka på processpilen eller en av processkartorna nedan för att ta del av deras arbetsprocess och de olika stegen.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Stockholm
Stockholms Stad
Processkartor
Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Försäkringskassan
LÄS MER
Region Stockholm
LÄS MER
Stockholms stad
LÄS MER
Handläggarstöd Rehabiliteringsbanan

Begrepp, färger och symboler

Samordnad rehabilitering betyder här; rehabilitering i samverkan mellan Samverkansförbundets fyra parter för att individen ska nå egenförsörjning.

Processpilen, som visar individens väg mot egenförsörjning, har sex faser med olika färgnyanser. Färgerna återkommer i de fyra aktörernas respektive arbetsprocess som innehåller olika steg. Varje steg motsvarar en färg i processpilens sex faser.

Olika former symboliserar stegets innehåll

Stegen i en arbetsprocess har även olika former för att symbolisera stegets innehåll. De former som finns är:

start-stopp

Start/stopp
Ett inledande eller avslutande steg i en process.

en-flera

En/flera
Ett steg som kan leda till ett eller flera andra steg i en process.

ja-nej

Ja/nej
Ett steg som innebär ett beslut.

processkoppling

Processkoppling
Ett steg som kan leda till en annan arbetsprocess.


© Samordningsförbundet Stockholms stad i samarbete med Aventus AB